Amazing Me

Få mindsket din stress og styrk dit selvværd og få et bedre arbejds- og kærlighedsliv

Mentorforløbet: Amazing Me

Et mentorforløb bestående af 8 moduler med konkrete praktiske øvelser, professionelt materiale og rolige guidede meditationer samt 4 fysiske samtaler med to erfarende kvinder. Parterapeuten Amalie Pedersen og Livsmentor/coach Maja Husted.


Et 8 ugers mentorforløb for dig, der vil skabe det liv, du ønsker

Forløbet henvender sig til dig som kvinde som ønsker at tage kontrollen over dit eget liv, styrke dit selvværd og skabe mere glæde, ro og balance i hverdagen

Mentorforløbet er til dig som:


 • Ønsker at tage styringen af dine tanker og følelser, samt redskaber til at kunne lære at mestre at håndtere begge dele


 • Ønsker et stærkere og sundere parforhold


 • Ønsker at stå stærk i dit arbejdsliv og hjælp til at have fokus på de rigtige ting og tage de rigtige valg og beslutninger i dit arbejdsliv


 • Ønsker at forstå og få indsigt i dine stresssymptomer og lære at dæmpe disse


 • Ønsker at give slip på alle de bekymringer som fylder i hverdagen og som er begrænsende for dig


 • Ønsker at komme fra hovedet og ned i kroppen


 • Ønsker mere ro, balance og glæde

Lær af leve Amazing Me hver dag og få et mere afbalanceret liv, både i dit parforhold og på jobbet

Amazing Me indeholder:

 • Professionelt skriftligt materiale med teoretisk viden
 • Et hav af konkrete øvelser på ugentlig basis
 • Video intro til visualiseringsøvelse
 • Lydfil med guidet visualiseringsmeditation
 • Video intro til 8 guidede meditationer
 • 8 lydfiler med guidet meditationer der omhandler vores krop og chakra
 • Læring om hverdagens ritualer
 • 4 sessioner á 1 times varighed (enten på skype eller face-to-face) 2 med livsmentor Maja Husted - omkring jobdelen og de 2 andre med parterapeut og sexolog Amalie Pedersen - omkring parforholdet
 • Konkret og personlig sparring under hele forløbet
 • Lukket facebookgruppe med vidensdeling

Modulernes  indhold

Hvordan foregår det praktisk? Vores mentorforløb er et kombineret online- og fysisk samtaleforløb. 


Hvert modul har en uges varighed og det samlede forløb strækker sig
derfor over otte uger. Modulerne er sat sammen af skriftlige hjemmeopgaver og fysisk aktivitet, som tilsammen udgør et modul. I nogle moduler er der så indlagt fysiske samtaler med os. Der er indlagt hverdagsritualer som gåture hverdag og lytte til guidet meditationer.

Modul 1 (uge 1)

Dit mål med forløbet

 • Målsætningen for dette modul er at fastsætte hvilke udfordringer, du ønsker at arbejde med i dette forløb. Der vil være lidt teori omkring stress og dens symtomer. Der vil være teori og øvelser omkring dit bevidste og underbevidste sind. Hvordan det påvirker hinanden og hvad du kan gøre for at ændre dit negative tankemønstre som gang på gang skaber stress i dit hoved.         
 • Guidet meditation for dit rodchakra - jordforbindelse - at stå fast


Modul 2 (uge 2)

Forstå din stress og kend dine symptomer

 • Målsætningen for dette modul er at få dig til at forstå din stress og blive mere klar over, hvilke symptomer du får, når stressen banker på. Og hvordan du kan dæmpe den, så den ikke fylder i din hverdag. Der vil være noget teori omkring overbevisninger. Hvornår de er hæmmende for dig og hvordan du aktivt via øvelser kan ændre dine hæmmende overbevisninger og erstatte dem med nye mere gavlige for dig. Denne uges meditationer er: En guidet visualisering meditation- skabe det liv du drømmer om og en guidet sakralchakra meditation - vores livslyst - at tage del i livsglæderne


Modul 3 (uge 3)

Selvværd og selvtillid

 • Målsætningen for dette modul er, at du vil få en forståelse for, hvordan
  disse begreber påvirker dig. Hvordan du via øvelser kan styrke det. Så det både gavner dit parforhold og arbejdsliv. Du lærer at mestre taknemmelighed. Når du praktiserer taknemmelighed, kan du meget bedre se livet med positive øjne og have fokus på de ting, der giver dig værdi. Du ser nemlig de ting, som du har fokus på. Det er ikke selve hverdagen, der gør os lykkelige, men alt det, som vi sætter pris på og er taknemmelige for i hverdagen, som bringer lykkefølelsen frem. Det er hellere ikke modgang, der gør mennesker ulykkelige, men derimod den manglende taknemmelighed, som skaber rum for modløshed og negative tanker. Denne uges guidet meditation er for dit Solar Plexus chakra - indre styrke - tør vise hvem du er


Modul 4 (uge 4)

Afklaring om arbejdsforhold - del 1 

Trives du på dit job?                                                                               

 • Målsætningen for dette modul er, at du får gennemgået din arbejdstrivsel ud fra disse 4 kriterier:
   • Positive følelser - Er du glad når du tager på arbejde og er du fyldt op med positiv energi, når du kommer hjem.
   • Engagement - Går du helhjertet til dine arbejdsopgaver?
   • Relationer - Har du et godt forhold til dine kolleger og ledelsen? Og er kommunikationen imellem jer konstruktiv?
   • Meningsfuldhed - Giver dit arbejde mening for dig. Kender du dine personlige styrker og giver du dem fokus i hverdagen. Lykkes du i dit arbejde og når du i mål med dine opgaver?
 • Du får her din første session, enten på Zoom/Skyp eller fysisk fremmøde hos livsmentor/coach Maja Husted. Ved denne samtale får du bl.a. hjælp til at få klarhed omrking dit arbejdsliv og dine personlige styrker. Hvordan du kan dæmpe din stress i hverdagens arbejdsopgaver. 
 • Har du kunne svare nej til de 4 kriterier fra ovenstående, har dette en større betydning end du lige regner med og kan have en væsentlig betydning for din stress i hverdagen. Denne uges guidet meditation omhandler dit hjertechakra - skabe ro og kærlighed i og omkring dig.   


Modul 5 (uge 5)

Afklaring om arbejdsforhold - del 2                                                                   

Hvad virker for dig?   

 • Målsætningen for dette modul er, at du lærer gennem fysiske øvelser at mestre at have fokus på det, der virker på dit arbejde. At tage de rigtige valg og handle på dem og mærke efter hvad der giver trivsel og mere arbejdsglæde for dig. Som på den lange bane kan afhjælpe din stress i hverdagen. Denne uges guidet meditation omhandler dit halschakra - kommunikation - at få sagt det du virkelig mener på en konstruktiv og kærlig måde.                                                                                                                                     

Modul 6 (uge 6)

Parforholdet - del 1                                                                                     

 • Kærlighed og parforhold er til tider rigtigt svært. Og det bliver endnu sværere når du er stressramt. For det er ikke kun dig som den stressramte, men også din partner bliver påvirket af situationen.                                                           
 • Målsætningen for dette modul er, at du får en større forståelse og accept omkring dit parforhold. Du lærer gennem øvelser at mestre at have fokus på det, der styrker jeres parforhold. Du får din første session enten på Zoom/Skyp el. fysisk fremmøde hos parterapeut Amalie Pedersen. Her hjælper Amalie dig bl.a. med at få skabt klarhed over dit kærlighedsliv. Du får øvelser og redskaber til at arbejde med parforholdet. Hvad dræner og hvad giver jer energi i parforholdet. Denne uges guidet meditation omhandler dit pandechakra - din vilje til at se det positive i alle aspekter.


Modul 7 (uge 7) 

Kommunikation i parforholdet - del 2 

 • Målsætningen for dette modul er at du lærer at blive bedre til at kommunikere med din partner. Der vil både være teori og øvelser omkring kommunikation. Du lærer at finde dine og din partners værdier. Og give dem mere fokus i hverdagen. Denne uges guidet meditation omhandler dit kronechakra - visdom og være et med verden.


Modul 8 (uge 8)

Slip af med dine forhindringer

 • Målsætningen for dette sidste modul er nu at reflektere over alt det du har lært i de foregående moduler. At blive en sand mester i at dæmpe din stress når den opstår i hverdagen, så du i fremtiden kan leve et liv i mere glæde og kærlighed. Du får de sidste 2 sessioner med Livsmentor/ Maja Husted og parterapeut Amalie Pedersen. En med os hver. Hvor vi bl.a. får sat fokus på hvordan du i fremtiden stadig kan holde fast i det du har lært her i forløbet så du kan fortsætte din nye fantastiske rejse som først lige er begyndt. Denne uges guidet meditation - Sjælens port - Det evige liv


        

Dit udbytte af forløbet:


 • Du bliver en mere selvsikker kvinde med et mere positivt sind, gladere tanker og en forståelse for, hvordan du bedre kan dæmpe din stress i hverdagen.
 • Du lærer at tage ansvar omkring dine negative følelser og tanker, så de fylder mindre i din hverdag og handle på de ting som har betydning for dig.
 • Du får en ny viden omkring dig selv og dine mønstre og hvordan du bryder dem som hæmmer dig i at leve det liv du ønsker dig mere end noget andet.
 • Du kommer til at stå stærkere i at tage de rigtige valg og beslutninger som gavner dig både i dit arbejdsliv og parforhold. Du lærer at fokusere positivt på dig selv og andre.
 • Du får en øget bevidsthed om hvad der giver dig energi og hvilken kerneværdier der betyder noget for dig og hvordan du lever efter dem.
 • Du lærer at gå fra hovedet og ned i din krop, så du får en bedre selvindsigt.
 • Du kommer til at leve Amazing Me

Hvad Pernille siger om forløbet:


Jeg er en kvinde på 37 år, som altid har været god til at se mine fejl og mangler, i stedet for at have fokus på det jeg kan, og alt det gode jeg rummer. Det er nemt at tale sig selv ned, og sidde fast i en negativ spiral. Samtidig oplever jeg ofte stress, og angsten fylder en del i psykisk sårbare perioder. Angst for mig viser sig kropsligt, og derfor havde jeg et ønske om, at få en bedre kontakt til min krop, og lytte til, og ikke mindst forstå dens signaler bedre. Jeg har en fantastisk kæreste, og vi har en rigtig god kommunikation, og mange ressourcer som par. Alligevel fylder småtingene i hverdagen meget, og mit selvværd kommer ofte i vejen for den konstruktive dialog, og en god udvikling. I min hverdag, og især på jobfronten bruger jeg ofte alt for mange ressourcer på, at tænke på det som ikke fungerer, og lader det fylde alt for meget i min hverdag, og i mine tanker. Jeg bliver ked af det, og vred på mig selv, og dræner mig selv for energi.

 

SÅ… da jeg blev introduceret til mentorforløbet ’Amazing Me’, var jeg ikke i tvivl om, at det var noget for mig. Efter at have modtaget og gennemlæst materialet, blev jeg endnu mere sikker på, at det var det helt rigtige forløb for mig. Nøgleord, som ’stress’, ’selvværd’, ’arbejdsforhold’, ’kommunikation i parforholdet’ og ’taknemmelighed’, var bare spot-on.

 

Jeg ønskede at have mere kontrol over mig selv og mine følelser, og ikke mindst få et bedre selvværd, og turde stå ved mig selv, både i privatlivet, men også på arbejdet. Jeg ønskede at være mere glad, og have mere energi, og fokus på alt det dejlige og gode i mit liv.

 

Jeg føler mig stærkere og tror mere på mig selv efter forløbet. Både i privatlivet i min kommunikation med venner, familie og ikke mindst min kæreste, men bestemt også i forbindelse med min arbejdssituation. Jeg mærker efter, taler/handler, og tror på det jeg gør, er godt og rigtigt. Jeg føler en meget større forståelse for at det er mig der har ansvaret, og indflydelse på, hvordan jeg føler, tænker og lever mit liv. Jeg tænker mere positivt, og har mere energi i hverdagen. Jeg har fået redskaber til at dæmpe min stress og angst, så jeg kan bruge min energi på min dejlige kæreste, det

gode arbejdsliv og ikke mindst MIG SELV! Mantra fra Sakral chakraet: ’JEG ER SKABEREN AF MIT EGET LIV!’

 

Skal du med?


7999,-  inkl. moms


Når du har betalt får du en bekræftelsesmail på dit køb samt velkomstbrev med loginoplysninger, så du kan gå igang med det samme.


Og ja du kan godt dele beløbet op i 2 rater


Du skal da også have lidt BONUS med


 • Et servicetjek af dit parforhold efter 6 måneder hos Amalie. 


 • 3 fjern healinger i forbindelse med forløbet af Maja. Med fjernhealing kan du få højnet dine vibrationer og få den gode energi til at strømme frit i din krop. Det vil resultere i at du igen mærker mere glæde og overskud til at klare alle hverdagens udfordringer.


Bonussen har tilsammen en værdi af

2.200 kr. inkl. moms
Og følger selvfølgelig med i prisen.


Hov, du skal da også lige vide!


Hvem er vi så? 


Amalie Pedersen, parterapeut og sexolog og Maja Husted, livsmentor/personlig udviklings coach


Kort fortalt, så er vi to kvinder i vores bedste alder, som er gået sammen omkring dette forløb for kvinder, da vi har en kæmpe ildsjæl i at kunne hjælpe og bidrage til, at du som kvinde kan svare ja til følgende spørgsmål:


"Udvikler mit liv sig sådan, som jeg ønsker, det skal.?" 


Vi kender til hvor vigtig det er at huske på, at ens intention og fokus er stærkest, når ens mål er i harmoni med sine dybeste valg og værdier i livet. 


Vi ved hvad der skal til for at du lærer at blive en sand mestre til at dæmpe din stress i hverdagen og få styrket dit selvværd og få et bedre arbejdsliv og parforhold.


Vi har begge erfaring og succes med, hvad der skal til for at komme ud af hamsterhjulet og leve et liv i mere ro og harmoni. 


Og vi vil elske at hjælpe dig.


Hvis du vil vide mere omkring hvem Amalie Pedersen er, kan du klikke på dette link:


                       Parterapi | Amaliepedersen

 


Mangler du lige de sidste argumenter for at hoppe med ombord på forløbet?


Er du meget velkommen til at sende os en mail med dit telefonnr. ved at klikke på en af vores navne nedenunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt, til en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte, hvorfor lige præcis dette forløb vil kunne være noget for dig.


Vi glæder os til at høre fra dig