Din indre styrke - Bliv stærkere mental så du kan få det liv du drømmer om

Din indre styrke -

Bliv stærkere mental, så du kan få det liv du drømmer om


Din hjerne styrer dit liv
Vi skal stoppe med at tage vores hjerne forgivet!
Vores hjerne er vores største aktiv og mange tænker ikke over, at den faktisk styrer vores liv.


Tænker du over det? Hvis ikke, kan dette 6 ugers forløb, hvor vi sammen sætter fokus på alt det, som din hjerne kan, være noget for dig. Her tager jeg udgangspunkt i loven om tiltrækning, tankens kraft, det bevidste og ubeviste sind samt forskellige paradigmer såsom usunde vaner og mønstre og hvordan vi bryder med dem. Med dette forløb skaber du fremgang, lykke og mental balance i dit liv. Samtidig lærer du at sætte dig mål, som synes uopnåelige og at nå dem. Du starter med dette forløb på en livsrejse, din livsrejse. 


Din hjerne styrer dit liv
Og hvad mener jeg så med, at vores hjerne styrer vores liv?
Helt konkret mener jeg, at den styrer både vores selvtillid, alle vores relationer, vores kreativitet, vores selvagtelse, vores formål med livet, vores livsmod og meget mere. Hvert millisekund opfanger vores hjernes 86 milliarder hjerneceller en sansemæssige information, enten fra vores krop eller vores omgivelser, som den derefter reagerer på. Vores hjerneceller forarbejder og lagrer denne information og reaktion i enighed med, hvad hjernen tror det betyder. Vores hjerneceller sender løbende signaler, skaber forbindelser og konstruerer nervebaner samtidig med, at cellerne sætter følelser, handlinger, erindringer og forbindelser sammen.


Alt dette foregår på et underbevidst niveau, men ud fra de informationer, som vores hjerne får, reagerer vi. Ulempen ved, at vores hjerne oftest styres af vores ubevidste sind er, at vi som individ påvirkes af, handler ud fra og agerer i forhold til den ydre verden, som omgiver os lige meget om det er hensigtsmæssigt for os, eller ej.


Vores ubevidste sind styres imidlertid også af vores bevidste sind da vores underbevidste sind bare parerer ordre. Hjernen handler derfor ud fra de beskeder den får, lige gyldigt om det kommer fra det bevidste eller ubevidste sind. Også selvom de handlinger, som vores hjerne fortæller os, at vi skal udføre ikke er sunde eller gode for os.


Ligeledes er vores hjerne programmeret til at undgå forandringer, da den opfatter forandringer som en ”trussel”. Den er meget gladere for indarbejdede vaner og mønstre og derfor sender vores hjerne stress signaler ud i vores krop og advarer os om, at ”der er fare på færde, når der sker forandringer. Derved bliver vi forhindrede i - og opmærksomme på ikke at tage chancer og at skabe den forandring, som vi inderst inde ønsker. For når vores hjerne er i alarmberedskab kæmper den for at neddæmpe vores logiske tænkning, tilpasse vores følelser til den farlige situation og løse alt for svære udfordringer, samtidig med, at den gør os mindre omstillingsparate og kreative. Den forsøger at få os til at lade være med at skabe forandring i form af nye mønstre og vaner.


Ulemperne ved, at vores hjerne går i alarmberedskab er, at den vælger øjeblikkelig tilfredsstillelse fremfor den langsigtede tilfredsstillelse og den vej med mindst modstand fremfor at tage kampen op, hvad enten det er i vores bedste interesse eller ej. Dette gør den, fordi den handler ud fra vores instinkter om at overleve og undgå forandringer. Derfor lammer den vores logiske tænkning og det bevidste sind.


Vi lever derfor store dele af vores liv på automatpilot, netop fordi det er lettest og ikke kræver en masse af os. Og når vi det gør det, spørger vi ikke os selv om hvor disse underliggende og indgroede handlemønstre og vaner kommer fra og om de er gavnlige for os. Vi er langt mere tilbøjelige til at koble hjernen fra og lade dagligdagen og rutinerne overtage, fordi det er lettest for os ikke at skulle forholde os til, om vores vaner og mønstre skaber positivitet og glæde i vores liv.


Ligeledes tror mange fejlagtigt, at det er umuligt at tage kontrollen over vores egen hjerne, vores tanker, vaner, handlinger og mønstre. Men hjerneforskningen viser, at vi kan genvinde kontrollen over vores sind ved at forprogrammere hjernens nervebaner til at foretage varige og positive forandringer i vores liv.


Og det ville dette forløb give dig mulighed for.
Sammen vil vi gennem coaching, healing, meditationer, øvelser og forskellige redskaber generobre kontrollen over din hjerne således at du kommer ud af dine dårlige handlemønstre, kommer af med dine dårlige vaner og igen kan skabe det liv, som gør dig glad og hjælper dig til at opnå dine drømme.

Forløbet


Forløbet er et 6 ugers forløb med i alt 6 fysiske sessioner á varighed på 1 1/5, hvor du får:
• 6 fysiske coach samtaler med mig
• 3 healinger
• 3 meditationer på lydfil - visualisering, selvværd og kropsscanning meditationer
• mange øvelser og redskaber til hver uge
• Bogen ”Din underbevidstheds skjulte kræfter”


Prisen for forløbet er 6000 kr. inkl. moms for 5 sessioner, hvor den 6 session er med i prisen og det er muligt at dele betalingen op i 2 ratebetalinger.


Udbytte
Når forløbet er slut vil du mærke en positiv forandring i både din krop og din hjerne og en fornyet energi ved, at det nu er dig, der styrer din hjerne og hvilke signaler, som din krop skal handle på. Ligeledes kommer du af med dårlige vaner og mønstre, som intet positivt giver dig og din livsrejse er hermed påbegyndt.


Mere konkret bliver dit udbytte at:
• du bliver en bevidst tænker og skaber
• du får styrket dit selvværd og din selvtillid og danner et nyt og stærkere selvbillede
• du lærer at mestre, hvordan du giver slip på de begrænsninger og hæmmende       overbevisninger, som holder dig tilbage
• du øger dit mentale velvære og din mentale sundhed
• du lærer at mestrer, at leve inde fra og ud i stedet for ude fra og ind
• du lærer at mestrer at sætte mål og at handle på dem
• du lærer at mestrer at  have fokus på de rigtige ting i dit liv. 
• du lærer din bevidsthed- og underbevidsthed at kende og hvor vigtig det er, at de arbejder sammen
• du får en forståelse for, at du selv er skaberen af dit eget liv
• du bliver bevidst om dit livs formål og hvordan du når dine mål
• du lærer at lukke munden på din indre kritiker
• du får kontrol over dine tanker 
• du lærer at fokusere på det, der virker for dig
• du bliver bedre til at lytte til din intuition
• du ser på livet med mere positive og optimistiske briller
• du lærer at mestrer at leve i nuet og højne din energi
• du lærer at praktisere taknemmelighed
• du lærer at elske dig selv betingelsesløs 


Indholdet af sessioner -  dog skal det ses som en milepæl, idet jeg arbejder udfra min intuation, er udfaldet af hvert forløb derfor forskellige.  


Arbejder udfra min model STYRKE

S= Selvværd - selvbillede

T= Tanker - transformation

Y= Yoga - meditation

R= Reflektion - Ræsonnere

K= Kommunikation - kærlighed

E= Evner - empati - energi


1. session - Selvværd og Selvbillede og hvad du ønsker at der skal forandres. Finder ind til din inderste kerne og arbejder os ud fra dette. Chakra healing nr. 1. Du får redskaber til at booste dit selvværd plus lydfil meditationen "Selvværd" som du skal lytte til hver dag i 2 uger


2. session - Tanker - Transformation

mønstre/vaner/paradigmer og overbevisninger. Får givet slip på dem, der ikke gavner dig længere, ved at erstatte dem med nye og hensigtmæssige. Og finder frem til det du drømmer allermest om. Vi sætter sammen dit mål som du skal manifestere. Lydfil meditationen "visualisering" den skal du høre hver dag fra nu af.


3. session - Yoga hvordan du skaber ro og balance i din krop med fokus på at leve i nuet og via yoga (De fem tibitaner) og meditationer. Arbejder på at komme ned i din krop. chakra healing nr. 2 og lydfilen


4. session - Refleksion og ræsonnere - hvordan vi lærer af vores adfærd og handlinger og hvad der skal til for at ændre på dem. Og handle på vores livsformål


5. session - Kommunikation og kærlighed til os selv - hvilket ydre og indre sprog siger vi til os selv. Bevidsthed og underbevidsthed, hvordan de arbejder samme. Chakra healing nr. 3


6. session - Evner/empati/energi.Arbejder med dine personlige styrker og hvordan du kan anvende dem i dit liv. Hvordan du forholder dig til andre uden at blive påvirket af deres mønstrer og adfærd og hvordan du hele tiden kan højne din energi.

Afslutning på forløbet: Hvad er forandret efter de 6 uger? og hvad er det næste step?
.


Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at blive ved med at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies.

Vores privatlivspolitik
OK