Frihed uden kaos

Kaos fastholder dig - frihed udvikler dig

Læs mere om mig

Bliv bevidst om det, der er vigtig for dig og lev efter det...

Jeg hører igen og igen fra mine klienter, hvordan bevidsthedsprocessen har transformeret  deres liv.

At arbejde udfra bevidsthedshjulet kan for mange af os være en øjenåbner til hvorfor vores liv har formet sig som det har og hvad der gør at vi bliver ved med at støde på de samme forhindringer og hvordan vi så kan ændre det..

 

 Med mig som din mental coach vil jeg også kunne hjælpe dig til at få en bevidsthed om hvorfor du tænker og handler som du gør. Hvordan du ændre det som begrænser dig i at leve i frihed. 

 

I mit arbejde som mental coach arbejder jeg udfra disse 4 hovedområder som er vist nedenfor i min 

Bevidstheds Hjuls model

I kærlighed og taknemmelighed

 

M.Husted Coaching

Ta´styringen over dit liv...

bliv bevidst 

Du vil kunne skabe dig et liv i mere frihed ved:

...at blive bevidst omkring dine tanker, følelser og adfærd

...at blive bevidst omkring dine relationer

... at blive bevidst om dine værdier så du kan leve efter dem

M.Husted Coaching

Metaforen om de to ulve i kamp

Metaforen om de to ulve i kamp mod hinanden symboliserer, hvordan du hver dag kæmper en indre kamp. Mennesker besidder både det gode og det onde. Den ene ulv repræsenterer det onde i mennesket, som er de negative tanker. Den anden ulv repræsenterer det gode i mennesket, som er de positive tanker. Du fodrer ulvene ved hjælp af dem, du tilbringer tid med, det du læser og hører, og det du vælger at fokusere din energi og opmærksomhed på. Den ulv, du vælger at fodre, vinder.

Jeg hjælper dig med at fodre den rigtige ulv, så du kan leve dit liv i frihed.